Hydraulik/Pumpar/Ventiler

Honeycomb Cellpack A/S utvecklar och producerar en rad förpackningslösningar till hydraulik, pumpar, termostater osv. I många fall kan vi minska kostnaderna genom att utveckla förpackningar som kan användas för flera objekt.

På det viset reducerar vi inte enbart omkostnaderna – vi garanterar även en god ekonomi eftersom förpackningarna är enkla att avyttra och upp till 75 procent komprimerbara.

onenter

Exempel på fixering av 16 kompressorer lagda i 3 lager på hela pallar. Transporten sker med både lastbil och containerfartyg. Ett snabbt och enkelt sätt att säkerställa sina varor under transport.