Packing, bufferzoner och transport

Både honeycomb/bikake plattor och öppen cell material kan användas för utjämning av pallar, fylla ut buffertzoner och skydda ömtåliga föremål under transport.

Vår produktserie Cellflex är slitsad i skift på var sida. Detta gör det möjligt att böja, vända, skära av och vika det som man behöver för att uppnå optimal pallutjämning och minska transportskador.

Cellflex är perfekt för pallutjämning då det är lätt att hantera och lätt att justera måtten på.

Vi tillverkar Cellflex, minst 16 mm tjock – i cellstorlek som ger den styrka som behövs.

1Vi tillverkar och skär till öppna celler så att vågen kan vara både längs med och tvärsöver plattan. Detta har stor betydelse när det gäller vad den ska användas för, och i vilken riktning man vill bryta den.

.

Den öppna cellen kan användas som översta lager i lådor som inte blivit helt fyllda.

.